Композиція

 

 

Композиція займає особливе місце у процесі навчання, вона є вирішальною складовою всіх видів мистецтв. У живопису вона торкається проблем емоційного переживання кольору. Сюжетність композиції дає поштовх для творчого мислення учня.
На уроках композиції вивчаються основні закони формальної композиції, різноманітні техніки тощо.
Вивченню основ композиції переплітається з колористикою (кольорознавства).
Важливе місце у викладанні композиції займають бесіди, зміст яких сприяє розширенню знань, світосприйняття, фантазії.
Композиція є складовою частиною у процесі уроків з рисунку, живопису, декоративного мистецтва, скульптури.
По завершенні 6-ти річного навчання учень складає іспит з композиції, вибираючи свою тему, види і жанри мистецтва з якими він ознайомився у школі, і в яких він хоче продемонструвати свій творчий потенціал. На підсумкових іспитах з рисунку, живопису та скульптури особлива увага приділяється композиції, вмінню творчо мислити, індивідуальності автора, майстерності.

 

Foto 03 crГАЛЕРЕЯ      ГАЛЕРЕЯ