Скульптура

 

 

Скульптура має свої характерні риси, свій вимір і свої закони побудови простору, які вирізняють її від площинних зображень інших видів мистецтв.
Заняття з предмету «скульптура» починаються з 2-го класу, де учні опановують такі матеріали як глина, шамот, пластилін тощо, знайомляться з характерними пластичними особливостями через зразки трипільської культури, культури України, інших народів, взірців сучасного мистецтва.
Одухотворення форми, характер матеріалу поєднуються з відтворенням реального світу, світу рослин, тварин, людей.
По завершенню навчання учень складає іспит. Він обирає свою тему, і виконує її у будь-якому виді скульптурного жанру: творчий портрет, багатофігурна композиція, проект садово-паркової композиції, декоративно-ужиткові речі, анімалістична скульптура, одно фігурна або багатофігурна композиція. Ескіз-ідея затверджується художньою радою школи. Ступінь складності залежить від індивідуальності учня. В основі кожної роботи має лежати художня ідея, образ, зв’язок з середовищем, стиль, майстерність у роботі в матеріалі на рівні свого віку.

ГАЛЕРЕЯ     ГАЛЕРЕЯ